Administrasjonskonsulent, engasjement i 100 % stilling

Stiftelsen Betanien Oslo er en ideell og diakonal stiftelse opprettet i 1897. I dag driver vi familieterapeutisk endrings- og utviklingsarbeid på oppdrag fra kommuner, ideelle organisasjoner og private. Vi har også stort engasjement knyttet til boligsosialt arbeid samt informasjons- og veiledningsarbeid overfor personer med minoritetsbakgrunn. Vi vektlegger at familier, barn og unge skal erfare at det finnes håp og muligheter i vanskelige livssituasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomi- og administrasjonsarbeid, herunder fakturering, reiseregninger, korrespondanse med regnskapsfører
 • Behandling av inn- og utgående post, elektronisk arkivering og dokumentbehandling
 • Ansvar for praktisk gjennomføring av møter og arrangementer
 • Bistå i utleievirksomheten, herunder holde visninger for interesserte leietakere
 • Oppsyn med kontorlokaler og utleide lokaler/leiligheter
 • Bestilling og innkjøp av varer og tjenester
 • Kontakt med leverandører, kunder og samarbeidspartnere
 • Diverse løpende oppgaver

Kvalifikasjoner, erfaring og egenskaper

 • Gjerne merkantil utdannelse
 • Erfaring fra administrativt arbeid og ovennevnte oppgaver
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig)
 • Førerkort klasse B

Vi søker en ryddig, grundig og arbeidsom person som aktivt tar del i utviklingen av virksomheten. Du er selvstendig i oppgaveutførelsen og arbeider ellers godt i team.  Godt humør og gode sosiale egenskaper verdsettes. Ellers forutsetter vi lojalitet til stiftelsens verdigrunnlag.

Vi tilbyr:

 • Engasjement på ett år. Mulighet for forlengelse/fast ansettelse
 • Lønn etter avtale
 • Tjenestepensjon
 • Fleksibel arbeidstid. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Skriftlig søknad med CV sendes post@betanienoslo.no

Søknadsfrist 17.09.18

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Susanne Kralik, tel. 99 42 54 15