NYTTIGE ARTIKLER

7 prinsipper for gode samliv

Opplever du utfordringer i parforholdet? er det noen konflikter som dere stadig møter på? Familieterapeutene hos Betanien familieveiledning har vært på kursleder sertifisering og skal snart holde kurs for par. Kurset vil være i Gottman Institute sine 7 prinsipper for gode samliv.

Løs konfliktene

Konflikter i parforholdet kan være krevende og det er ofte noe vi forsøker å unngå. Blir det for mange av dem, kan de til slutt overskygge det positive. Hva om dere kunne ta kontroll over konfliktene? Hva om dere lærte dere å skille mellom de konfliktene dere kunne løse og de som stikker litt dypere? På den måten kan dere til og med få konfliktene til å virke positivt for forholdet og sammen finne en dypere kontakt mellom dere.

Det krever at man gjør et stykke arbeid, men det er mulig å oppnå.

Ta kontakt for å høre mer om vårt tilbud