Løs konfliktene som kan løses

Dr. John Gottman deler konflikter inn i to kategorier, løselige konflikter og vedvarende konflikter. Ved å ha kunnskap om hva som skiller de to kategoriene vil det være lettere å håndtere konfliktene.

Dr. John Gottman har utviklet kurset 7 prinsipper for gode samliv. Han har forsket på par i over 40 år og dermed kommet frem til noen grunnleggende prinsipper som kan styrke parforholdet. En av disse prinsippene handler om å løse de konfliktene som kan løses.

Konflikter i parforholdet kan være krevende og det er ofte noe vi forsøker å unngå. Blir det for mange av dem, kan de til slutt overskygge det positive. Hva om dere kunne ta kontroll over konfliktene? Hva om dere lærte dere å skille mellom de konfliktene dere kunne løse og de som stikker litt dypere? På den måten kan dere til og med få konfliktene til å virke positivt inn på forholdet og sammen bruke det til å bygge et dypere og sterkere fundament.

Det krever at man gjør et stykke arbeid, men det er mulig å oppnå.

Det er mulig å lære hvilke konflikter som kan og bør løses og hvilke som krever noe mer. Gottman kaller de for løselige og vedvarende konflikter. Løselige konflikter er ofte ikke så følelsesmessig intense som vedvarende konflikter. De fører ofte til at man blir sint, irritert og frustrert, men det er ofte ikke de konfliktene som rokker ved det innerste i dere og gjør dere dypt fortvilet, såret og rasende sinte. Disse konfliktene er oftest forankret i en situasjon. For å ta et eksempel:

Du og partneren din skal av gårde til jobb og kjører sammen. Partneren din kjører raskt og brått og du synes det er ubehagelig. Du blir irritert og sier fra. Partneren din svarer at det ikke er ønskelig å kjøre slik, men det er fordi dere aldri kommer dere ut av huset i tide. Du bruker for lang tid på badet, slik at det ikke er tid for partneren din til å gå på badet uten at dere blir sent ute. Du blir irritert fordi du må gå inn på kjøkkenet og rydde etter partneren din og det er derfor dere alltid blir sent ute. Slik fortsetter diskusjonen og dere har den nesten hver dag.

Dersom dette stadig er til irritasjon og skaper konflikter om morgenene, kan dere finne en løsning. Løsningen vil da handle om kompromiss og logistikk, slik at dere kommer dere ut døren i god tid. Her finnes det også verktøy man kan benytte seg av når det gjelder hvordan dere kan komme frem til kompromiss.

Vedvarende konflikter er mer intense i følelsesmessig styrke, de er vonde, de forfølger dere og kan ha kommet til syne jevnt og trutt i flere år. De er opprivende og rokker ved selve følelsen av trygghet og tilhørighet med partneren din. Likevel kan det se ut som de handler om noe overfladisk. Det kan for eksempel være et tema som økonomi. Det kan handle om forskjellig forståelse av pengebruk, hvor den ene ønsker å spare, være fornuftig og kun bruke penger på akkurat det de trenger. Samtidig vil den andre stadig unne seg nye dyre ting som dere egentlig ikke trenger. Her kan det handle om grunnleggende ulikhet i verdier og forståelse av økonomi. Begge kan føle at de ikke blir forstått. Den ene kan føle mangel på frihet og tillit og føle seg kontrollert, samtidig som den andre kan føle seg utrygg, ikke hørt og kjenne på en følelse av avsky. Ofte vil disse følelsene og grunnen til at begge har så sterke meninger/følelser knyttet til tema, handle om underliggende drømmer, verdier og erfaringer, gjerne fra egen oppvekst. Da er ikke dette en konflikt som kan løses ved et enkelt kompromiss eller logistikk, det kan være en ulikhet dere må leve med. Da er det viktig at man bruker denne konflikten til å få en dypere forståelse av den andre. At man finner gode måter å snakke om uenigheten på, at man viser respekt og kan klare å komme frem til foreløpige kompromisser sammen. For at disse konfliktene ikke skal være like opprivende og vonde for dere, er det viktig at dere kan møte hverandre med undring, forståelse og respekt. Ved å møte konfliktene på denne måten, vil dere kunne bygge fundamentet sterkere ved å øke forståelsen for hverandre, selv om konfliktene ikke blir borte.

Vi kan bistå dere når det gjelder å undersøke konfliktene. Vi deler gjerne noen av våre verktøy med dere. Ta kontakt med oss for en samtale eller meld dere på parkurs.