KONTAKT OSS

Relasjonene vi er en del av, påvirker vår livskvalitet og vår opplevelse av trivsel, tilhørighet og verdi for andre. Vi ønsker å gi deg som klient innsikt i dine strategier og rolle i relasjon til andre. Derfra kan vi sammen finne nye, mer hensiktsmessige, strategier for hvordan du oppnår gode og meningsfulle relasjoner til de rundt deg.

Les mer om vårt tilbud her.

Ta kontakt i dag for å se hvordan vi kan hjelpe akkurat deg.