FAMILIEVEILEDNING

Relasjoner er en viktig del av livet for oss alle. Samtidig kan relasjoner være komplisert, utfordrende og noen ganger ødeleggende. Vi opplever alle utfordringer i relasjon til andre. Noen relasjoner betyr mye for oss og er verdt å ta vare på ved å investere litt ekstra. Andre ganger kan vi trenge hjelp med hvordan vi skal forholde oss til de relasjonene i livet som skader oss. Hos oss kan du få veiledning på dette, enten alene eller sammen med andre. Du kan komme til veiledning med noen i en nær relasjon, familie og barn, eller andre viktige personer. Hos oss er det relasjoner som står i fokus. Vi veileder på det som foregår mellom mennesker. Vi er opptatt av hvordan våre tidlige relasjoner i livet har formet oss til den vi er i møte med andre i dag. Vi er nysgjerrig på å forstå, sammen med deg, hvordan du kan kan leve godt med de relasjonene du har.

​Hos Betanien familieveiledning tilbyr vi individuelle samtaler, parterapi, familieveiledning og kurs. Les mer på Betanien familieveilednings egen hjemmeside.

FAMILIEVEILEDNING

Relasjoner er en viktig del av livet for oss alle. Samtidig kan relasjoner være komplisert, utfordrende og noen ganger ødeleggende. Vi opplever alle utfordringer i relasjon til andre. Noen relasjoner betyr mye for oss og er verdt å ta vare på ved å investere litt ekstra. Andre ganger kan vi trenge hjelp med hvordan vi skal forholde oss til de relasjonene i livet som skader oss. Hos oss kan du få veiledning på dette, enten alene eller sammen med andre. Du kan komme til veiledning med noen i en nær relasjon, familie og barn, eller andre viktige personer. Hos oss er det relasjoner som står i fokus. Vi veileder på det som foregår mellom mennesker. Vi er opptatt av hvordan våre tidlige relasjoner i livet har formet oss til den vi er i møte med andre i dag. Vi er nysgjerrig på å forstå, sammen med deg, hvordan du kan kan leve godt med de relasjonene du har.

​Hos Betanien familieveiledning tilbyr vi individuelle samtaler, parterapi, familieveiledning og kurs. Les mer på Betanien familieveilednings egen hjemmeside.

BOLIGPROSJEKTER

Stiftelsen Betanien Oslo har utviklet sin eiendom Kirkehøy på Furuset forå gi unge mennesker et botilbud. Sammen med FutureBuilt gjennomførte Stiftelsen Betanien en konkurranse for førstehjemsboliger på Furuset, som ble vunnet av Haugen/Zohar Arkitekter.

Det har blitt et prosjekt med høy arkitektonisk kvalitet, gode kompakte boliger, samt romslige fellesarealer både inne og ute. Prosjektet innfrir samtidig høye miljøkrav på både transport, materialer og energi.

Det opprinnelige hovedhuset, hvor Metodistkirken i mange år drev barnehjem og barnehage, er totalombygd og rehabilitert. Her er det nå ni leiligheter og fellesarealer i første etasje. Det er etablert et nytt inngangsparti med heis opp til loftet og nye takoppløft på loft mot sør og nord. På tomten, som er cirka 4,8 mål, er det mot vest oppført to rekkehuslignende nybygg med til sammen 27 leiligheter i tre forskjellige størrelser.

Hovedhuset og rekkehusene er gruppert rundt et stort felles hageanlegg som åpner seg mot friområdene på sørsiden. En egen sykkelpaviljong med verksted og sykkelpool ved hovedinngangen inviterer til sykkelbruk. Også andre klimatiltak er godt synlige for både beboere og besøkende som bruk av tre, solceller, solfangere og sedumtak.

Prosjektet er et viktig forbilde på Furuset fordi det kan inspirere til videre boligutvikling i området.

“Førstehjemsboliger for unge voksne – U31 er vinner av Arkitekturprisen 2017 og Trebyggeri-prisen 2017. Boligprosjektet på Furuset utmerker seg ved å kombinere høy arkitektonisk kvalitet, med høye miljøambisjoner og et boligsosialt program.”

BOLIGPROSJEKTER

Stiftelsen Betanien Oslo har utviklet sin eiendom Kirkehøy på Furuset forå gi unge mennesker et botilbud. Sammen med FutureBuilt gjennomførte Stiftelsen Betanien en konkurranse for førstehjemsboliger på Furuset, som ble vunnet av Haugen/Zohar Arkitekter.

Det har blitt et prosjekt med høy arkitektonisk kvalitet, gode kompakte boliger, samt romslige fellesarealer både inne og ute. Prosjektet innfrir samtidig høye miljøkrav på både transport, materialer og energi.

Det opprinnelige hovedhuset, hvor Metodistkirken i mange år drev barnehjem og barnehage, er totalombygd og rehabilitert. Her er det nå ni leiligheter og fellesarealer i første etasje. Det er etablert et nytt inngangsparti med heis opp til loftet og nye takoppløft på loft mot sør og nord. På tomten, som er cirka 4,8 mål, er det mot vest oppført to rekkehuslignende nybygg med til sammen 27 leiligheter i tre forskjellige størrelser.

Hovedhuset og rekkehusene er gruppert rundt et stort felles hageanlegg som åpner seg mot friområdene på sørsiden. En egen sykkelpaviljong med verksted og sykkelpool ved hovedinngangen inviterer til sykkelbruk. Også andre klimatiltak er godt synlige for både beboere og besøkende som bruk av tre, solceller, solfangere og sedumtak.

Prosjektet er et viktig forbilde på Furuset fordi det kan inspirere til videre boligutvikling i området.

Prosjektet vant Arkitekturprisen 2017.

“Førstehjemsboliger for ungdom – U31 er vinner av Arkitekturprisen 2017. Boligprosjektet på Furuset utmerker seg ved å kombinere høy arkitektonisk kvalitet, med høye miljøambisjoner og et boligsosialt program.”

ABC - SAMMEN

ABC – Sammen er et informasjonshefte om det å ha barn på skolen i Norge. Heftet er skrevet slik at det skal være lett å forstå for foreldre som har vokst opp i et annet land.

ABC – sammen heftet er utviklet over flere år og i samarbeid med ulike instanser. Det startet i samarbeid med Introduksjonsprogrammet ved Nav Alna i Oslo. Deretter ble programmet videreutviklet ved Ellingsrudåsen skole der ca. 20 mødre møttes ukentlig for undervisning i temaer ut fra heftet. Resultatet var at skolen merket økt foreldredeltakelse og samarbeid mellom hjem og skole. De siste årene har vi solgt heftet til skoler over hele landet. Heftet er nå redigert og dekker enda flere områder som er relevant i forbindelse med skolegang.

Informasjonen er samlet under følgende temaer:

 • Skolegang i Norge
 • Rutiner på skolen
 • Samarbeid mellom foreldre og skolen
 • Fag og undervisning
 • Elevens helse og trivsel
 • Fest, høytid og fridager

​Vi har erfart at heftet kan brukes på mange måter:

Heftet kan selges/gis til foreldre til skolebarn som har bakgrunn fra andre land enn Norge. Ved noen skoler kan det være aktuelt å tilby heftet til alle aktuelle foreldre ved oppstart i 1. klasse.

Heftet kan benyttes av ansatte ved skolen i samtaler med foreldre. Det kan da være lettere å finne enkle ord og forklaringer på temaer man skal snakke om.
Heftet kan benyttes som temahefte i grupper for foreldre der man sammen gjennomgår og snakker om innholdet. Dette er en god måte å skape kontakt mellom skole og hjem samt at man bygger nettverk mellom foreldre.

Hvordan får man tak i «ABC – sammen»

Heftet koster kr.120,- Heftene selges i en pakke á 10 stk. Ved etterbestillinger selges heftene enkeltvis. I tillegg kommer frakt per post, eller de kan hentes i Akersbakken 37b, Oslo. Ved bestilling eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Heidi Koch Drønen på post@familieveiledning.no eller tlf. 98 48 90 72

ABC- Sammen

ABC – Sammen er et informasjonshefte om det å ha barn på skolen i Norge. Heftet er skrevet slik at det skal være lett å forstå for foreldre som har vokst opp i et annet land.

ABC – sammen heftet er utviklet over flere år og i samarbeid med ulike instanser. Det startet i samarbeid med Introduksjonsprogrammet ved Nav Alna i Oslo. Deretter ble programmet videreutviklet ved Ellingsrudåsen skole der ca. 20 mødre møttes ukentlig for undervisning i temaer ut fra heftet. Resultatet var at skolen merket økt foreldredeltakelse og samarbeid mellom hjem og skole. De siste årene har vi solgt heftet til skoler over hele landet. Heftet er nå redigert og dekker enda flere områder som er relevant i forbindelse med skolegang.

Informasjonen er samlet under følgende temaer:

 • Skolegang i Norge
 • Rutiner på skolen
 • Samarbeid mellom foreldre og skolen
 • Fag og undervisning
 • Elevens helse og trivsel
 • Fest, høytid og fridager

Vi har erfart at heftet kan brukes på mange måter:

Heftet kan selges/gis til foreldre til skolebarn som har bakgrunn fra andre land enn Norge. Ved noen skoler kan det være aktuelt å tilby heftet til alle aktuelle foreldre ved oppstart i 1. klasse.

Heftet kan benyttes av ansatte ved skolen i samtaler med foreldre. Det kan da være lettere å finne enkle ord og forklaringer på temaer man skal snakke om.
Heftet kan benyttes som temahefte i grupper for foreldre der man sammen gjennomgår og snakker om innholdet. Dette er en god måte å skape kontakt mellom skole og hjem samt at man bygger nettverk mellom foreldre.

Hvordan får man tak i «ABC – sammen»

Heftet koster kr.120,- Heftene selges i en pakke á 10 stk. Ved etterbestillinger selges heftene enkeltvis. I tillegg kommer frakt per post, eller de kan hentes i Akersbakken 37b, Oslo. Ved bestilling eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Heidi Koch Drønen på post@familieveiledning.no eller tlf. 98 48 90 72