Vi setter fokus på bærekraftig bolig, inkludering og familieliv

STIFTELSEN BETANIEN OSLO

Stiftelsen Betanien Oslo er en ideell og diakonal stiftelse opprettet i 1897. I dag driver vi familieterapeutisk endrings- og utviklingsarbeid på oppdrag fra kommuner, ideelle organisasjoner og private. Vi har også stort engasjement knyttet til boligsosialt arbeid samt informasjons- og veiledningsarbeid overfor personer med minoritetsbakgrunn. Vi vektlegger at familier, barn og unge skal erfare at det finnes håp og muligheter i vanskelige livssituasjoner.

SISTE NYTT

Oslo Arkitekturpris for 2018; Førstehjemsboliger i Ulsholtsveien 31 på Furuset ved Haugen/Zohar Arkitekter AS, landskapsarkitekt Dronning Landskap AS og stiftelsen Betanien Oslo fikk hedrende omtale. «Det realiserte prosjektet er basert på en klar idé om å skape et samspill mellom eksisterende hus og ny bebyggelse, åpne utearealene mot Furuset kulturpark i sør og utvikle en hage som inviterer til et sosialt fellesskap,» skriver juryen blant annet i sin begrunnelse. Stiftelsen Betanien Oslo vant også arkitekturprisen 2017 og Trebyggeri prisen for 2017.