Vi setter fokus på bærekraftig bolig, inkludering og familieliv

STIFTELSEN BETANIEN OSLO

Stiftelsen Betanien Oslo er en ideell og diakonal stiftelse opprettet i 1897. I dag driver vi familieterapeutisk endrings- og utviklingsarbeid på oppdrag fra kommuner, ideelle organisasjoner og private. Vi har også stort engasjement knyttet til boligsosialt arbeid samt informasjons- og veiledningsarbeid overfor personer med minoritetsbakgrunn. Vi vektlegger at familier, barn og unge skal erfare at det finnes håp og muligheter i vanskelige livssituasjoner.

SISTE NYTT

Administrasjonskonsulent, engasjement i 100 % stilling
Se annonse finn.no. Finn kode:127882590
Søknadsfrist 17.09.18

Stiftelsen Betanien Oslo sitt boligprosjekt på Furuset har vunnet arkitekturprisen 2017 og Trebyggeri prisen 2017

KONTAKT OSS